Oči na stopkách

Oči na stopkách

Oči na stopkách

Hovorí sa, že nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Pozná to každý rodič, ktorý si je vedomý skutočnosti, že kedykoľvek sa s jeho ratolesťami môže niečo stať. Nielen vtedy, keď vystrájajú na ihrisku, ale je štatisticky dokázané, že najväčšie množstvo úrazov sa deje v domácnosti. Mať teda oči na stopkách a aj na druhej strane hlavy je prirodzené pre každého, kto má doma nejakého potomka.

Preverujte vopred

O to horšie je potom zveriť ho niekomu, koho dobre nepoznáte. Niekedy sa však nemôžete vyhnúť faktu, že musíte opustiť domácnosť. Vtedy je dobré mať k dispozícii dobrú dušu, ktorá zabezpečí opatrovanie detí . A niekedy sa viac ako hodí, keď vám ten istý človek pomôže aj s domácnosťou. Sú totiž situácie, kedy nemáte možnosť zvládnuť všetko naraz. Obzvlášť, keď sa necítite dobre, obvykle neoplývate energiou na umývanie okien alebo podobných radostí. Vždy sa však oplatí najskôr si osobu, ktorú pozvete do svojej domácnosti, preveriť. Aby ste sa nemuseli báť, že sa stanete položkou v štatistike úrazovosti detí. Na druhej strane, niekedy sa to stane aj bez toho, aby bol prítomný aj cudzí element.

Oči na stopkách
5 (100%)1