Strážte polaritu napájania

Strážte polaritu napájania

Strážte polaritu napájania

Pomocou trimrov rgb led diód sa nastavujú citlivosti na jednotlivé časti frekvenčného spektra. Potenciometrom nastavíte celkovú citlivosť. Prvý prepínač, ktorý sa nachádza na okraji dosky nastavuje štýl blikania, ktoré je buď stroboskopické a alebo plynulé a druhý prepínač slúži na zapnutie respektíve vypnutie prístroja. Štyri piny u prepínačov slúži pre pripojenie napájacieho napätia (5 až 6V / 1A) a pripojenie audio signálu. Dvojica u okraja dosky je pre napájanie a dvojica ďalej od okraja dosky pre audiosignál. Obe dvojice pinov majú spoločnú zem, čo je vidieť zo strany spojov. Audio signál by mal pochádzať priamo z linkového signálu pred reguláciou hlasitosti, aby sa pri zmene hlasitosti nemenila jeho amplitúda a mal by byť privedený tieneným káblikom.

Procesorom riadený blikač

Pozor! Nikdy nepripájajte diódy s napätím vyšším ako 6,5V, mohlo by dôjsť k poškodeniu koncových tranzistorov alebo aj iných súčiastok. Dávajte tiež pozor na polaritu napájacieho napätia. Či už k presvetleniu rôznych predmetov či len navodenie príjemnej atmosféry v miestnosti môže slúžiť efektový blikač. Je riadený naprogramovaným procesorom PIC a obsahuje jednu trojfarebnú rgb led diódu. Srdcom zapojenia je teda naprogramovaný procesor.
 

Tags: